16 C
Hanoi
Trang chủĐối tượngCảnh giác âm mưu của Chân Trời Mới Media nói về Công...

Cảnh giác âm mưu của Chân Trời Mới Media nói về Công Đoàn

Thời gian gần đây, lợi dụng quy định của pháp luật Việt Nam cho phép thành lập “Tổ chức đại diện người lao động” tại doanh nghiệp không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các phần tử phản động đã cho đăng tải nhiều bài viết truyên truyền, kích động, lôi kéo công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp để tập hợp lực lượng, tiến tới cho ra đời cái gọi là tổ chức “Công đoàn độc lập” ở Việt Nam. Đáng chú ý, ngày 31/3/2023 trên trang chantroimoi media tác giả Thái Hạo đã đưa ra nhiều thông tin thiếu khách quan, bịa đặt, nói xấu về tổ chức công Việt Nam.

Cảnh giác âm mưu của Chân Trời Mới Media nói về Công Đoàn

Trong bài viết, tác giả cho rằng: “Chính thức thừa nhận sự mất vai trò của hình thức “Công đoàn bù nhìn” hiện tại (không phải chỉ là trong các nhà máy xí nghiệp) là bước đầu tiên; tiếp theo là xây dựng các văn bản pháp quy để gấp rút độc lập hóa công đoàn. Đây là trách nhiệm của Quốc hội đối với toàn dân nói chung và người lao động nói riêng, không thể tiếp tục làm lơ nữa” và “Công đoàn có một vai trò quyết định trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, ấy thế mà nó lại chưa bao giờ độc lập để thật sự thực hiện được sứ mạng của mình”.

          Thực chất đây là luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức công đoàn các cấp ở nước ta, cổ vũ cho việc thành lập một tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, đối lập với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm cho giai cấp công nhân, người lao động mơ hồ bản chất giai cấp công nhân, không yên tâm lao động, sản xuất, thiếu tin tưởng vào đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và vai trò của tổ chức công đoàn các cấp. Đây là âm mưu, thủ đoạn mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch quốc tế đã từng thực hiện thành công tại một số nước thuộc cộng hòa Liên bang Xô viết những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, điển hình “Công đoàn đoàn kết Ba Lan” do bọn cơ hội chính trị, phản động thành lập, dẫn dắt phong trào công nhân nước này dẫn đến việc Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan mất vai trò lãnh đạo và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan vào thời điểm đó. Từ bài học lịch sử đó nhắc nhở chúng ta rằng: Ở nước ta không thể tồn tại cái gọi là “Công đoàn độc lập Việt Nam” và cũng không thể tồn tại các tổ chức bất hợp pháp như “Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam”. Điều 10 của Hiến pháp năm 2013, tiếp tục khẳng định “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Thực tiễn cho thấy gần 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Liên đoàn Việt Nam cũng như tổ chức Công đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc; thực sự là tổ chức chính trị tin cậy của giai cấp công nhân và người lao động ở Việt Nam. Hiện nay, công đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt công tác truyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành công đoàn các cấp vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục, nhưng những thành tựu, kết quả mà tổ chức công đoàn mang lại cho giai cấp công nhân, người lao động không thể phủ nhận dưới bất kỳ hình thức nào. Chính vì vậy, ở Việt Nam giai cấp công nhân và người lao động không cần tổ chức gọi là “công đoàn độc lập” để bảo vệ quyền lợi của công nhân tại Việt Nam.

          Tóm lại, các thế lực thù địch và phản động quốc tế kích động đòi thành lập cái gọi là “công đoàn độc lập” hay “độc lập hóa công đoàn” nhằm thành lập tổ chức đối lập với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội và cản trở cuộc sống yên ấm, hạnh phúc của người lao động ở nước ta. Do vậy, chúng ta phải nâng cao cảnh giác, hết sức bình tĩnh, thường xuyên tuyên truyền đến giai cấp công nhân và người lao động nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không mắc mưu của chúng, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước hiện nay./.

TRỌNG LƯỢNG – MCHUNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÀI MỚI

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây