14 C
Hanoi
Trang chủĐối tượngSo sánh thiển cận

So sánh thiển cận

Trang facebook “Chân trời mới Media” sau một thời gian dài sao chép nguyên văn những bài viết theo kiểu “thiếu iốt” của Việt Tân thì nay đã đổi mới. Những bài viết trên trang này dạo gần đây đã được đầu tư nhiều hơn, không theo kiểu chụp giật như người anh em Việt Tân của chúng.

So sánh thiển cận

Cụ thể, với bài viết “Thành, trụ, hoại, diệt” của tác giả Trần Nghị đăng ngày 26-5-2023, trang facebook này một lần nữa xuyên tạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7, khóa XIII) sau bài viết “Đảng tồn tại để làm gì?”.

Trong bài viết, tác giả thể hiện sự hiểu biết khi cho rằng quy luật của xã hội tự nhiên đối với bất kỳ sự vật nào cũng đều có quá trình hình thành, phát triển ổn định rồi dần dần suy thoái và diệt vong. Đảng Cộng sản Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó và cũng giống như Đảng Cộng sản Liên Xô. Chúng cho rằng, quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô hoàn toàn giống nhau. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang bước vào quá trình suy thoái và sự sụp đổ sớm muộn sẽ xảy ra. Sự suy thoái đó đến từ nhiều phía. Tuy nhiên, nặng nhất đó là suy thoái của cán bộ, đảng viên làm mất lòng tin của nhân dân và chính sách ngoại giao.

Tác giả đưa ra quy luật tự nhiên “thành, trụ, hoại, diệt” để gán ghép cho tất cả sự vật, hiện tượng của tự nhiên xã hội là không sai. Tuy nhiên, tác giả đã quên vận dụng các hình thái kinh tế – xã hội để rồi vội vàng khi so sánh các thể chế xã hội khác đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo triết học Mác – Lênin, thế giới loài người sẽ trải qua 5 hình thái kinh tế – xã hội cơ bản, bao gồm: Cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, chủ nghĩa tư bản, cộng sản chủ nghĩa. Chế độ Cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam do giai cấp công nhân lãnh đạo sẽ tiên tiến, ưu việt hơn, là chế độ phủ định tư bản chủ nghĩa. Vậy đâu mới là “diệt”? Đâu mới là quy luật tự nhiên như Trần Nghị lấy ra các ví dụ khập khiễng để rồi đem ra so sánh vội vàng? Trong suốt hơn 93 năm qua, Đảng là đội tiên phong chính trị và là lực lượng lãnh đạo chân chính, duy nhất của cả dân tộc; là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Thế nhưng, các thế lực thù địch không bao giờ thừa nhận thực tế đó. Có thể nhận thấy bài viết không chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết cơ bản của tác giả về mặt lý luận và thực tiễn, xuyên tạc tình hình đất nước mà còn đầy giọng điệu thù hằn, kích động nhằm bôi xấu, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu phát triển đất nước.

Hơn 93 năm qua, Đảng ta đã không ngừng rèn luyện và nỗ lực để trở thành đội tiên phong, đại diện trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của dân tộc. Thực tế đã chứng minh rõ điều này. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc; giành thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử đó luôn gắn với năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị của Đảng. Sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản đối với cách mạng nước ta đều được mỗi người dân Việt Nam yêu nước nhận thấy rõ. Trong các chế độ hiện đại, mọi nhà nước và xã hội đều được lãnh đạo bởi một giai cấp nhất định thông qua một chính đảng đại diện cho giai cấp đó. Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử lựa chọn, nhân dân tin tưởng là chính đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, xã hội và đã được khẳng định bằng năng lực, hiệu quả trong thực tiễn.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhân dân tin tưởng và ủy thác, công nhận là Đảng duy nhất có vai trò lãnh đạo đất nước, đó là một vinh dự lớn lao. Trước đây, Đảng đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình là lãnh đạo thành công công cuộc giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Hiện nay, trách nhiệm của Đảng là lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đảng ta chưa bao giờ cai trị như các thế lực thù địch ngày đêm vẫn rêu rao. Đảng ta là một Đảng cầm quyền, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Để làm được vai trò đó, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững. Phương thức lãnh đạo đúng đắn, phù hợp đó mang lại hiệu quả trong thực tiễn, được nhân dân thừa nhận.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng phát động thực sự đã trở thành phong trào hành động chính trị mạnh mẽ. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương, đã có 93% người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Điều đó khiến cho mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đều trở nên vô nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng từ khi thành lập đến nay. Việc đẩy mạnh công tác này được đặt ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. Để tiếp tục đảm nhận vai trò lãnh đạo trong giai đoạn mới, Đảng xác định việc xây dựng và chỉnh đốn là cần thiết để làm cho Đảng ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều này đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, tổ chức Đảng phải có sức chiến đấu cao, tăng cường đoàn kết nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa được Đảng ta xác định quyết tâm thực hiện tại Đại hội lần thứ XIII. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hầu hết quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Với đường lối đối ngoại “ngoại giao cây Tre”, Việt Nam tiếp tục củng cố vững chắc cục diện ngoại giao, thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Từ khi có Đảng, nhân dân ta đã được thụ hưởng hầu như tất cả thành quả của cách mạng, từ vật chất đến tinh thần. Trước hết phải kể đến quyền được sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Đảng ta đã tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có đức, có tài. Đảng cũng kiên quyết loại bỏ những thành phần hữu danh vô thực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không vượt qua được chính mình. Trong mọi thời điểm của lịch sử, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vai trò cầm quyền và lãnh đạo hệ thống chính trị. Sau hơn 37 năm đổi mới, những thành tựu đạt được của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là khá toàn diện, được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Không như những luận điệu lạc lõng, sai trái, so sánh thiển cận mang âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động kia.

Nguồn: Đỗ Thành

Theo Bình Phước

Nguồn: Tre làng

BÀI MỚI

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây