24 C
Hanoi
Trang chủPhản biệnRFA lại dở trò xuyên tạc

RFA lại dở trò xuyên tạc

Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XIII), có vị trí quan trọng, bàn về những vấn đề hệ trọng của đất nước, trong đó, Trung ương yêu cầu Bộ Chính trị sớm xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 – 2031 làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch. Quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sau đó mới đến quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

RFA lại dở trò xuyên tạc

Quy trình và tổ chức Hội nghị rất rõ ràng, rành mạnh. Vậy mà, lợi dụng sự kiện này, ngày 03/10/2023, trên trang facebook của đài Châu Á Tự do (RFA) có đăng tải ngay bài viết với tiêu đề: “Trung ương 8 khai mạc: Có dàn xếp được dàn nhân sự cho tương lai?”. Đây lại là chiêu trò thể hiện “mưu hèn, kế bẩn”, mang ý đồ xuyên tạc, hoàn toàn trái ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thực chất bài viết nhằm xuyên tạc chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cán bộ.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém… vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bàn về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ. Công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ”. Điều đó thể hiện, công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là quá trình công phu, nghiêm túc theo đúng quy trình, sự chuẩn bị có chất lượng từ khâu giới thiệu đến tờ trình và dự kiến quy hoạch. Quá trình quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Hội nghị Trung ương 8, thể hiện cao sự minh bạch, có sự sự kế thừa, bổ sung, phát triển đúng đắn, phù hợp về cách làm và bài học kinh nghiệm có được từ các nhiệm kỳ trước, đặc biệt là nhiệm kỳ khóa XIII.

Trong quá trình quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Ban Chấp hàng Trung ương đã căn cứ vào Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đồng thời, Bộ Chính trị căn cứ vào Kế hoạch số 17-KH/TW về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIV), nhiệm kỳ 2026 – 2031, xác định quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc rất hệ trọng của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; trong đó, xác định rõ các quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu, đối tượng và độ tuổi, quy trình giới thiệu, phê duyệt quy hoạch và hồ sơ nhân sự, số lượng phát hiện và giới thiệu đưa vào quy hoạch. Đồng thời cũng là quá trình phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu theo đúng quy định; bảo đảm quy trình chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, trong quá trình quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch.

Đặc biệt, trong quá trình quy hoạch, Bộ Chính trị rất coi trọng chất lượng gắn với cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ, tổng thể, liên thông trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn kết với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới. Lấy quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước làm cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Quy trình quy hoạch trong Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XIII) rất rõ ràng, từ quan điểm, nguyên tắc; mục đích yêu cầu; tiêu chuẩn; số lượng và cơ cấu; đối tượng và độ tuổi đến quy trình giới thiệu, phê duyệt quy hoạch và hồ sơ nhân sự; số lượng phát hiện, giới thiệu đưa vào quy hoạch… chứ không phải là sự “dàn xếp” như trang facebook của đài Châu Á Tự do (RFA) chia sẻ.

Những luận điệu như trên của Đài Châu Á tự do hòng xuyên tạc, kích động, bôi nhọ hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ. Thực tiễn ở Việt nam trong thời gian qua trước những yêu cầu của thực tiễn, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định liên quan tới công tác cán bộ. Đồng thời với việc tập trung cho đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, lựa chọn và bố trí cán bộ chủ chốt các cấp. Kết quả, công tác xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp đã và đang góp phần quan trọng trực tiếp thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng. Mỗi chúng ta cần cảnh giác trước những tin, bài viết như trên; luôn giữ vững lập trường chính trị, tin tưởng tuyệt đối và sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phải tích cực nghiên cứu học tập nâng cao nhận thức, không ngộ nhận, mắc mưu các thế lực phản động, thù địch./.

VŨ CƯỜNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÀI MỚI

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây