24 C
Hanoi
Trang chủBàn luậnÝ nghĩa to lớn của Cách mạng tháng 10 là không thể...

Ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng 10 là không thể phủ nhận

Cách mạng tháng 10 Nga thành công. Lần đầu tiên trong lịch sử, bằng sức mạnh quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, cuộc cách mạng tại nước Nga đã lật đổ chế độ bóc lột của các giai cấp địa chủ quý tộc, tư sản lập nên chính quyền của nhân dân lao động. Sự thành công của Cách mạng tháng 10 Nga có ý nghĩa, tiếng vang rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến toàn thế giới. Nhưng thật buồn thay, một số thành phần phản động, chống đối đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa của Cách mạng tháng 10. Thậm chí chúng cho rằng đây là một cuộc kéo lùi lịch sử phát triển nhân loại.

Ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng 10 là không thể phủ nhận

          Vừa qua nhân dịp kỷ niệm 106 năm ngày Cách mạng tháng 10 Nga (07/11/1917-07/11/2023) tại nhiều khu vực ở Nga tổ chức các hoạt động kỷ niệm, mít tinh nhằm tôn vinh những giá trị to lớn của cuộc cách mạng mang tính bước ngoặt lịch sử. Nhưng các thế lực thù địch, phản động đã không ngừng nói xấu, bôi nhọ về ý nghĩa của Cách mạng tháng 10 Nga. Chúng xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử nhằm phá hoại về tư tưởng, đổi trắng thay đen, làm mất lòng tin của các thế hệ vào lịch sử. Thông qua đó chúng muốn thay đổi hệ tư tưởng của Đảng và nhân dân ta đang lựa chọn, dần dần làm mất lòng tin, tinh thần đoàn kết của quần chúng nhân dân vào Đảng, chế độ. Do vậy chúng ta phải hết sức tỉnh táo, nhạn diện rõ ràng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời thấy được ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng 10 Nga.

          Giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng 10 Nga được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Mười đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người…” “…giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa đến thế”.

          Thắng lợi Cách mạng tháng 10 Nga mở đầu cho sự thụt lùi của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Cách mạng tháng 10 Nga đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong cuộc sống nhân loại. Quá trình phát triển, chủ nghĩa xã hội từ một quốc gia trở thành một hệ thống trên thế giới; trở thành động lực, ngọn cờ dẫn đường và cổ vũ phong trào cách mạng của các nước thuộc địa trên thế giới, đứng lên giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột giành độc lập cho dân tộc, trong đó có Việt Nam. Mặc dù tiến trình lịch sử có những bước thăng trầm, nhưng sự ra đời, tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội đã thể hiện rõ một điều là, nhân loại đang quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Chế độ xã hội chủ nghĩa vẫn là mục tiêu phấn đấu và đích đến tốt đẹp ở tương lai của chúng ta. Đây là xu thế lịch sử vận động khách quan mà không thế lực nào có thể thay đổi được. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội đã chứng minh Cách mạng tháng 10 Nga đã ảnh hưởng mạnh mẽ và to lớn đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới.

          Cách mạng tháng 10 Nga mở ra thời kỳ lịch sử mới cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á, Phi và Mỹ La tinh. Giá trị của Cách mạng tháng 10 Nga đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới không chỉ là sự cổ vũ, củng cố lòng tin, làm chỗ dựa mà còn chỉ ra phương hướng phát triển mới. Phong trào giải phóng dân tộc quan hệ gắn bó với cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân các nước trong trận tuyến chống kẻ thù chung chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Đó là phong trào giải phóng dân tộc đi theo tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng của Cách mạng tháng 10 Nga; là con đường phát triển “phi tư bản chủ nghĩa”, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; là sự kết hợp giữa cách mạng vô sản và phong trào giải phóng dân tộc. Cách mạng tháng 10 Nga chỉ cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhìn thấy con đường giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội; thức tỉnh hàng trăm triệu nhân dân lao động các nước thuộc địa đứng lên tự giải phóng dất nước họ.

          Cách mạng tháng 10 Nga cổ vũ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân ở các nước tư bản. Cách mạng tháng 10 Nga không những là ngọn cờ dẫn đường phong trào cách mạng của các nước thuộc địa trên thế giới, đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, bốc lột giành độc lập, mà còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân trên thế giới, nhất là ở các nước tư bản, chỉ cho họ con đường đi đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Sau Cách mạng tháng 10 Nga, phong trào công nhân thế giới có sự cổ vũ, ủng hộ vững chắc của hệ thống xã hội chủ nghĩa, cùng với lực lượng dân chủ hòa bình tiến công vào thành trì của tư bản chủ nghĩa, vào các thế lực đế quốc, phản động. Giai cấp công nhân thế giới ý thức rõ về vị thế, vai trò lịch sử của mình trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản trong thời đại ngày nay. Sự phát triển lớn mạnh của phong trào công nhân ở các nước tư bản châu Âu, Bắc Mỹ đã buộc giai cấp tư sản các nước này phải có những điều chỉnh nhất định. Giai cấp công nhân đã giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, thực sự là giai cấp tiên phong trong đấu tranh thực hiện mục tiêu của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

          Vận dụng sáng tạo học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách, trở thành một đảng Mác –Lênin kiên cường, trưởng thành về chính trị, vững vàng trước những biến cố, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch trực tiếp lãnh đạo nhân dân đi tư thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đồng thời luôn nhận thức rõ ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng 10 mang lại.

          TRƯỜNG SINH

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÀI MỚI

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây