23 C
Hanoi
Trang chủBàn luận

Bàn luận

‘Việt Nam nói là làm trong chống biến đổi khí hậu’

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết các bên dự COP28 đánh giá cao cam kết và tinh thần “nói là làm” của Việt Nam trong chống biến đổi khí hậu. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện “Huy động...

Nhận diện, đấu tranh với các tư tưởng lý luận chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay

Thời gian qua, các lực lượng phản động chống phá cách mạng Việt Nam “mọc lên như nấm sau mưa”, chúng dùng rất nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích. Trong đó, chúng phủ nhận toàn diện lí luận của chủ nghĩa Mác...

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ – cần có cái nhìn toàn diện và tỉnh táo tránh mắc mưu khiêu khích

Thời gian gần đây,liên quan tới tình hình tranh chấp biển Đông, đã có rất nhiều ý kiến được nêu ra nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phần lớn các tiếng nói này đều xuất phát từ tinh...

Một số biện pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch trong giáo dục lý luận chính trị hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay, trải qua 93 năm xây dựng và phát triển, Đảng lãnh đạo cách mạng đất nước ta đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác. Để đạt được thành tựu đó, Đảng...

Hãy cảnh giác với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực thù địch tăng cường sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng nước ta, mục tiêu đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, làm cho cán bộ, đảng...

Giá trị to lớn của những cuốn sách quý!

Thời gian vừa qua, nhiều cuốn sách “Quý” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được giới thiệu rộng rãi đến người dân và bạn bè quốc tế, trở thành “cẩm nang”, không chỉ có giá trị lý luận soi đường, chỉ lối...