15 C
Hanoi
Trang chủTagsTự do tôn giáo

Tag: tự do tôn giáo

Lợi dụng khiếu kiện đất đai để kích động chống phá ở vùng DTTS

Thời gian qua, nhiều người Việt rất ngạc nhiên vì sao báo cáo tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ lại vu cáo Việt Nam tước đất, tước “nhân quyền” của người dân tộc Mông cư trú bất hợp pháp tại các...

Mưu đồ chính trị của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ USCIRF

USCIRF đã cho rằng Lê Tùng Vân và “Thiền am bên bờ vũ trụ” vào danh sách “Nạn nhân tự do tôn giáo và niềm tin” toàn cầu. Đây là việc không chỉ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam mà...

Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đang tự bôi tro trát trấu vào mặt mình?

Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) vừa đưa bị cáo Lê Tùng Vân của Thiền am Bên bờ vũ trụ vào danh sách “Nạn nhân tự do tôn giáo và niềm tin” toàn cầu. Hành động này đang...

Bộ mặt thật của BPSOS và nhóm MSFJ

Chúng luôn âm ỉ ý đồ lập “tôn giáo riêng”, lập “Nhà nước riêng” để từ đó thành lập lực lượng đối trọng với chính quyền, dựa vào sự hậu thuẫn của một vài tổ chức chống Cộng sản ở nước ngoài để lật...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh với âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng

Đoàn kết tôn giáo là một trong những nội dung đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo. Luận giải vấn đề này có ý nghĩa sâu sắc trong quán triệt và thực hiện có hiệu...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở vùng Tây Nam Bộ

Lợi dụng những khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương vùng Tây Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long), thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chia...