16 C
Hanoi
Trang chủTagsY Hin Nie

Tag: Y Hin Nie

Chân dung kẻ cầm đầu “Hội thánh Tin Lành đấng Christ”

Tiếp sau bài về bản chất phản động của “Hội thánh Tin Lành đấng Christ –  UMCC”, BBT xin giới thiệu chân dung, bản chất kẻ cầm đầu, sáng lập ra “Hội thánh Tin Lành đấng Christ”, mà hàng chục năm qua chưa từ...